Christina Alvelin lämnar sitt uppdrag som direktör för socialförvaltningen Hisingen i Göteborgs Stad

Christina Alvelin har arbetat som direktör för socialförvaltningen Hisingen sedan januari 2021 när de fyra socialnämnderna bildades i samband med stadens omorganisation av stadsdelsnämnderna. Hon har genomfört uppbyggnaden av den nya socialförvaltningen Hisingen och har utvecklat organisationen och verksamheten under denna tid.

Göteborgs Stad – Aktuellt Läs mer