Älvstranden Utveckling säljer mark på Eriksberg

Älvstranden Utveckling säljer en byggrätt vid Säterigatan på Eriksberg till JM för ett värde av 161 miljoner kronor. Köparen tillträder marken i oktober 2022 och ska på platsen uppföra cirka 130 bostäder samt verksamhetslokaler i entréplan, med högt ställda krav på låg miljö- och klimatpåverkan.

Fastighetssverige Läs mer