Ny naturgräsplan på Hisingen ska fördröja vattenflöde

De båda planerna ligger mellan Aröds industriområde och Kvillebäcken. Vid kraftigt regn rinner förorenat vatten från industriområdet ut i Kvillebäcken och översvämmar den. 

Genom att sänka ner den nya naturgärsplanen samlas vattnet upp här vid kraftigt regn och fördröjer flödet ner till bäcken. På planen kan det samlas upp till 80 centimeter vatten.  

– Först planerade vi att bygga en konstgräsplan på Generatorsplan, men eftersom det kan uppstå översvämningsproblem, fick vi idén att fördröja vattnet. Genom samarbete med förvaltningen kretslopp och vatten utvecklade vi konceptet att inte bara fördröja vattnet, utan även rena det. Initiativet växte fram genom att ta hänsyn till vattnet som kommer från ett område på cirka 100 hektar i industriområdet och som rinner rakt ut i Kvillebäcken. 

Vad betyder det för naturen och för bollplanerna att den här funktionen finns?

– Det har positiva effekter både för naturen och bollplanerna. I anslutning till naturgräsplanen har vi byggt ett öppet dike, ungefär 40 meter långt, där cirka 12 meter fylls med makadam och resten täcks av växtlighet. Makadamet filtrerar mikroplaster och tungmetaller, medan vegetationen renar miljögifter. Den sänkta naturgräsplanen underlättar också hanteringen av dagvatten på de andra planerna. 

Lösningen är den första i Sverige. Finns det planer på att anlägga fler sådana här bollplaner i Göteborg om det slår väl ut, förutsatt att det finns utrymme?

– Vi hoppas verkligen på det, men för närvarande betraktar vi detta som ett test. Vi kommer att studera hur systemet fungerar och sedan fortsätta att utveckla det, säger Amin Behnamfar.  

Generatorsplan kommer främst att användas av KF Velebit och IF Vardar/Makedonija som har sina klubbstugor bredvid planen. Naturgräsplanen ska vara klar efter sommaren. 

The post Ny naturgräsplan på Hisingen ska fördröja vattenflöde appeared first on Vårt Göteborg.

Vårt Göteborg Läs mer