Motion och samtal ger energi på förskola på Hisingen

En gång i veckan håller Sissi Johansson och Ulle Wageborn i arbetsgrupper och leder kollegorna genom samtal och övningar. Fokus är återhämtning och avslappning. De är relativt nya på förskolan och har båda tidigare hamnat i stressjukdom och därefter utbildat sig inom stresshantering och friskvård.

Sissi Johansson samtalar med arbetsgrupperna om stress, hur vi påverkas och reagerar. Vad skapar stress på jobbet och hur kan vi förebygga det? Ulle Wageborn knyter an till återhämtning och leder kollegorna genom avslappningsövningar.

Friskvårdsraster och prova  på-gym

För att få in fysisk aktivitet i vardagen har förskolan börjat med friskvårdsraster. När pedagogerna gör något pulshöjande i 10 minuter på sin rast så får de 10 minuter extra rast för att förlänga aktiviteten.

− Vi märker att fler och fler går ut och springer på rasterna. Det är skönt att få ett avbrott och lite extra tid för välbehövlig paus. Vårdnadshavarna ser att vi är ute och rör på oss och tycker det är positivt, kanske märker de att vi blir piggare, gladare och har energi att sätta i gång en massa projekt med barnen. Jag tycker satsningen gör en tydlig skillnad, vi orkar mer! säger Sissi Johansson.

Kommunikation och återkoppling

Kommunikation och återkoppling är en viktig del i förskolans arbete med friskfaktorer. Rektor har tillsammans med pedagogerna tagit fram spelregler och följer regelbundet upp hur de fungerar samt justerar dem vid behov.

− Vi samtalar ofta om vårt arbetsklimat och hur vi vill bli bemötta. Vi uppfattar ju saker på olika sätt. Vad menar vi till exempel med ”rak kommunikation”, någon upplever det som positivt och någon annan känner kanske obehag för det. Jag tror att dialogen och lyssnandet är avgörande för att vi ska må bra tillsammans, säger Ulle Wageborn.

Satsningar som ger vinst

Rektor Elisabeth Lyche tror att det kommer att bli alltmer viktigt i framtiden att jobba strukturerat med arbetsmiljö och göra satsningar inom friskvård.

− Jag tänker att vi i långa loppet tjänar på insatser som gör att personalen trivs och mår bra på sin arbetsplats. Jag vill att pedagogerna ska känna att var och en av dem är viktiga och att vi satsar på dem, säger Elisabeth Lyche.

The post Motion och samtal ger energi på förskola på Hisingen appeared first on Vårt Göteborg.

Vårt Göteborg Läs mer