Minilopp på Hisingen för ett mer demensvänligt samhälle

– Det är ett 500 meter långt lopp, som man kan ta sig runt hur man vill –springa, gå eller med rullstol. Loppet sker vid Kärrahus vård- och omsorgsboende på Hisingen. Det är ett återkommande lopp och vi – hälsofrämjande och förebyggande Hisingen Göteborgs Stad – anordnar det i samverkan med Alzheimer Sverige, Alzheimerfonden, vårdcentralen Capio Selma, Demensförbundet, Demensföreningen Hisingen, Åldersvänliga Göteborg och PRO. Vårdpersonal, personer med demenssjukdom och anhöriga – ja, den som vill får delta.

Varför anordnas loppet?

– För att uppmärksamma att samhället behöver bli mer demensvänligt. De som är drabbade ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Polis, områdesvakter, kollektivtrafiken och medmänniskor behöver mer kunskap. Är det en människa som verkar förvirrad kan den bara behöva lite guidning. Tillgängligheten behöver också öka för personer med en demenssjukdom. Vårt digitala samhälle innebär svårigheter. Till exempel kan det vara svårt för den som hamnar hos en växeltelefon att komma ihåg alla knappval som ges.

Hur ser kunskapen ut i samhället?

– Den är ganska låg i civilsamhället. Demenssjukdom har varit väldigt stigmatiserat men nu börjar ämnet lyftas mer. SVT och Uppdrag granskning har uppmärksammat alzheimers sjukdom och skådespelaren Nina Gunke gick ut officiellt och berättade om sin Alzheimersjukdom. Det här loppet är mest för att vi vill öppna upp att det inte är farligt att prata om det.

Händer något mer i samband med loppet?

– Det blir panelsamtal, bland annat med representanter från organisationerna som är med och anordnar dagen. Det blir två stycken à 20 minuter med fyra deltagare i varje. De startar klockan 13.30, efter loppet och fika. En av deltagarna är Ulrika Harmsen, en trebarnsmamma i Göteborg som är aktuell med en bok om sin Alzheimersjukdom. Hon pratar utifrån sin situation och vad hon tycker skulle vara bra i ett demensvänligt samhälle. Vad ser hon och vad stöter hon på för bekymmer? Även Janni Ahlgren, dotter till Stefan Eriksson med demenssjukdom, kommer närvara under dagen. De var också med i Uppdrag Gransknings uppmärksammade serie om att leva med demenssjukdom.

– Dessutom blir det musik. Minneskören, som finns på Hisingen, kommer och sjunger.

Vilka är välkomna?

– Vi har marknadsfört oss dels via vårdcentraler, bibliotek och öppna mötesplatser. Även inom Göteborgs Stad. Vi har försökt att rikta oss till civilsamhället: äldre daglediga och anhöriga, som tycker ämnet är viktigt. Vi hoppas även att det kommer en och annan vårdpersonal även om vi vet att många jobbar.

The post Minilopp på Hisingen för ett mer demensvänligt samhälle appeared first on Vårt Göteborg.

Vårt Göteborg Läs mer