Hälsolots startar på Hisingen

I Göteborgs Stad finns sedan tidigare Hälsotek och Hälsolots, men inte på Hisingen. Därför gjorde socialförvaltningen Hisingen en utredning under våren och socialnämnden beslutade att starta en Hälsolots-verksamhet på Hisingen.

– Hisingen är väldigt stort och det var en anledning till att vi valde Hälsolots i stället för Hälsotek. Hälsotek finns på en plats, medan Hälsolots finns på många olika platser i samverkan med andra.

Mellan friskvård och sjukvård

Det övergripande målet med Hälsolots är att utjämna skillnader i hälsa. Det finns skillnader kopplat till vilka resurser individer eller grupper har och det märks även på hälsan.

– Vi arbetar med hälsa fysiskt, psykiskt och socialt. Hälsolots är mitt emellan friskvården och sjukvården. Genom att erbjuda så kallade lågtröskelaktiviteter ska alla kunna delta.

Tittar på svårigheter och möjligheter

Beatrice Klein och Sofia Jonsson är projektledare och arbetar med att starta upp Hälsolots på Hisingen fram till årsskiftet då verksamheten är tänkt att dra i gång.

– Vi har tagit avstamp i utredningen. Om vi ska kunna erbjuda goda hälsoinsatser behöver vi veta vad vi behöver känna till om Hisingen, vad det finns för lokala svårigheter och vad det finns för möjligheter. Och vilka som vill vara med eftersom hälsolots sker genom samverkan.

Positivt uppstartsmöte

Det var uppstartsmöte för satsningen på Hisingen i slutet av september. Då samlades ungefär 40 aktörer som jobbar lokalt med folkhälsa och hälsoförebyggande arbete till en visions-workshop.

– Mycket av det som sägs i utredningen blev bekräftat. Vi kunde också se att det finns skillnader mellan Hisingen och Centrum, där vi behöver jobba på ett annat sätt. Men framför allt såg vi att alla som kom ville vara med och samverka, vilket är väldigt roligt och en jättehärlig känsla, säger Beatrice Klein.

Hälsolots på Hisingen är ett samarbete mellan socialförvaltningen Hisingen och Hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen, VGR. Göteborgs Stad och VGR står för 50 procent av kostnaden vardera.

Stina Lindgren, utvecklingsledare folkhälsa på socialförvaltningen Hisingen, berättade om skillnader i livsvillkor och hälsa på workshopen.

The post Hälsolots startar på Hisingen appeared first on Vårt Göteborg.

Vårt Göteborg Läs mer