Älvstranden utveckling AB brister i arbetet med inköp och upphandling samt lokaluthyrning

I stadsrevisionens årliga granskning av Älvstranden utveckling AB uppvisar bolaget brister inom området inköp och upphandling – brister som lekmannarevisorerna har lyft under flera år. Det finns också brister i bolagets rutiner för lokaluthyrning. Det handlar om odokumenterade processer, en personberoende organisation och att bolaget inte följer riktlinjer och program inom Göteborgs Stad.

Göteborgs Stad – Aktuellt Läs mer